Ważne informacje dla wyjeżdżających do Turcji

Przy wyjeździe na teren Republiki Tureckiej należy pamiętać, że:

  • Obywatele polscy do wjazdu na teren Turcji muszą posiadać: paszport (którego okres ważności wynosi co najmniej 6 miesięcy od daty upływu ważności posiadanej wizy), wizę turecką
  • Wiza do Turcji jest wizą wielokrotnego przekraczania granicy ważną 180 dni (przy czym łączny pobyt w tym okresie na terenie Republiki Tureckiej nie może przekraczać 90 dni)
  • Zgodnie z nowymi przepisami wizowymi w Turcji „od dnia 10 kwietnia 2014 roku zakup wizy tureckiej na przejściu granicznym nie będzie możliwy”
  • Wiza elektroniczna jest ważna tylko wtedy, gdy celem podróży jest turystyka lub biznes. W przypadku innych celów wyjazdu do Turcji, takich jak nauka i praca, wymagana jest regularna wiza wydana przez Ambasadę Turcji w Warszawie
  • Każdy uczestnik wyjazdu (dotyczy również dzieci i niemowlaków poniżej 2 roku życia) musi posiadać swoją własną e-Visa
  • Otrzymaną e-wizę należy wydrukować oraz okazać przy odprawie paszportowej na przejściu granicznym w Turcji i zachować ją przez cały okres pobytu w Turcji
  • Zakup wizy do Turcji możliwy jest na minimum 24 godziny przed wyjazdem do Turcji
  • W niektórych przypadkach władze Tureckie mogą odmówić wydania e-Visy
  • Podane dane w aplikacji o wizę turecką muszą zgadzać się z danymi w paszporcie. Podanie błędnych lub nieprawdziwych danych skutkuje odmową wydania wizy przez władze tureckie lub koniecznością ponownego starania się o wizę elektroniczną (ponowna opłata)
  • W przypadku odmowy wydania wizy elektronicznej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Turcji opłata wizowa zostanie zwrócona. W takim przypadku można ubiegać się o wizę w Ambasadzie Turcji w Warszawie

Wiza online do Turcji

Mając na uwadze ułatwienie procedury uzyskania e-wizy podróżnym nie posiadającym karty kredytowej lub nie znającym języków obcych wkrótce umożliwimy uzyskanie wizy tureckiej (e-Visa) za naszym pośrednictwem.

Wkrótce możliwość zakupu online

Zostaw e-mail, aby dowiedzieć się kiedy to nastąpi.